Selvværd

Selvværd handler om den måde, som vi vurderer os selv på, og hvad vi syntes om os selv. Du kan således godt have meget selvtillid, som referer til, om du syntes eller ved, at du er dygtig til noget. Den værdi du tillægger disse evner og dig selv generelt, det handler derimod om dit selvværd. Lavt selvværd kan være meget begrænsende og påvirke din livskvalitet negativt. Kan du genkende nogle af nedenstående symptomer, kæmper du måske med et lavt selvværd:

  • Du er ofte meget selvkritisk
  • Du er ofte fokuseret på dine svagheder, fejl og mangler
  • Du har svært ved føle dig berettiget til andres kærlighed, opmærksomhed og accept
  • Du føler dig ofte skyldig
  • Du har ofte dårlig samvittighed
  • du bliver ofte bedrøvet, trist og træt
  • Du kan have svært ved at træffe beslutninger
  • Du overser og værdsætter ikke dine styrkesider og opnåede resultater

Kan du genkende noget af ovenstående? Husk at lavt selvværd ikke er noget, som du er født med, men er noget som du kan ændre på!