Depression

Depression er blandt de hyppigste psykiske lidelser, og det anslås, at ca. 5% af befolkningen lider af depression. Mange vil bruge udtrykket “deprimeret” som udtryk for, at de har en dårlig dag eller er i dårligt humør, men at have en depression er langt mere indgribende og alvorligt end de dagligdags humørsvingninger vi ofte referer til. Mennesker, jeg møder med en depression, har ofte svært ved at acceptere og bebrejder sig selv, at de ikke har energi til at overskue, hvad de tidligere har kunnet. Depression er imidlertid ikke noget, man selv vælger, og mindre energi, lyst og glæde er nogle af kernesymptomerne ved depression.

Typiske symptomer ved depression

 • Følelsen af nedtrykthed og håbløshed
 • Manglende energi
 • Manglende interesse i ting, der plejede at interessere én
 • Koncentrationsbesvær
 • Skyldfølelse
 • Øget eller sænket søvnbehov
 • Mindsket appetit – i visse tilfælde øget appetit efter særligt søde sager
 • Mere negativ tænkende
 • Ruminering over fortiden på en negativ måde
 • Tanker om død eller selvmord
 • Indre uro eller følelse af hæmning, lammelse

Du behøver ikke at kunne genkende alle ovenstående symptomer for at have en depression. Ved depression skelner man mellem af lettere, moderat og svær grad. Mange med depression kan således godt passe et arbejde eller et studie, men har det bare ikke godt. Fra forskning omkring depression ved man, at psykoterapi har den bedste effekt for mennesker med lettere depression, mens en kombination af psykoterapi og antidepressiv medicin har størst effekt for moderat depression. Ved svær depression er der ofte brug for at blive indlagt

OBS. Depressions tests på nettet kan give dig et indtryk af, om du kan have en depression, men ikke om sværhedsgraden heraf, og hvilken behandling der kan anbefales. Dette kræver en professionel vurdering fra egen læge eller psykolog.